خدمات-مشاوره

شرکت کاوشگران رادنام با هدف گردآوری جمعی از اساتید و متخصصان صنعت غذا سعی بر ارائه خدمات مشاوره مورد نیاز سازمان ها در امور زیر دارد:

 

  • مشاوره در امور استقرار سیستم های مدیریت بر مبنای استانداردهای ISO9001 ، ISO22000 ، HACCP و … در صنایع غذایی و صنایع وابسته.
  • مشاوره اخذ مجوزهای بهداشتی منطبق با قوانین و الزامات سازمان غذا و دارو.
  • مشاوره ایجاد و استقرار نظام های کنترل کیفیت.
  • مشاوره تاسیس و راه اندازی واحدهای تولیدی مواد غذایی.
  • مشاوره طراحی و ساخت کارخانجات مواد غذایی.