survey

لطفا با شرکت در نظرسنجی ما را در بهبود عملکرد تیم آموزشی یاری فرمائید.


فرم نظرسنجی شرکت کنندگان در دوره مستند سازی واصول ارزیابی برنامه های پیش نیازی

تاریخ برگزاری دوره: پنج شنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۱

مدرس: آقای دکتر فلاح سرممیز رسمی معاونت غذا و دارو

    الف : ارزیابی محتوایي دوره